ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานทางสังคมมีหน้าที่สำคัญคือ Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

1.ให้ครอบครัวดำรงอยู่เพื่อสืบสานวงศ์ตระกูล รวมถึงการใช้ชีวิตทางเพศที่เหมาะสม

2.ตอบสนองความต้องการพื้นฐานในการดำรงชีวิต เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย จัดหาวัตถุอื่นที่จำเป็น การดูแลยามเจ็บป่วย รวมทั้งการปกป้องบุคคลให้พ้นอันตรายจากภายนอก Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

3.ให้การศึกษาอบรมแก้สมาชิก ถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีและค่านิยมของสังคม และให้สมาชิกพัฒนาอย่างเหมาะสมในแต่ละด้าน

4.เป็นแหล่งผลิตหรือหารายได้ สำหรับแรกเปลี่ยนและจัดหาสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิต

ความรุนแรง Violence หมายถึง การที่บุคคลใช้กำลังทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บ การทำลายทรัพย์สินของผู้อื่น หรือการข่มขู่ว่าจะทำร้ายให้ผู้อื่นบาดเจ็บหรือข่มขู่ว่าจะทำลายทรัพย์สินของผู้อื่น รวมทั้งการใช้กำลังบังคับ กักขังหน่วงเหนี่ยวและรุกรานสิทธิหรือเสรีภาพส่วนบุคคล โดยคำนิยามข้างต้น ความรุนแรงในครอบครัวจะเกิดใน 2 ลักษณะ คือ ความรุนแรงที่กระทำโดยผู้ใหญ่ ได้แก่ การทำร้ายเด็ก การทำร้ายคู่สมรสและการทำร้ายผู้สูงอายุ กับ ความรุนแรงที่เด็กเป็นผู้กระทำ ได้แก่ การทำร้ายพี่น้อง และการทำร้ายพ่อแม่ ส่วนรูปแบบของความรุนแรงในครอบครัว ได้แก่ การทารุณทางกาย การทารุณทางจิตใจ และการทารุณทางเพศ ซึ่งแสดงออกในลักษณะข่มขู่ทำร้ายร่างกาย กักขังหน่วงเหนี่ยว ไม่ให้ข้าวปลาอาหาร หรือละเมิดทางเพศ อีกลักษณะหนึ่งคือ การปล่อยปละละเลย ไม่ให้การดูแลเอาใจใส่เด็กในด้านปัจจัยสี่และการดูแลยามเจ็บป่วยทำให้เด็กขาดอาหารไม่เจริญเติบโตตามเกณฑ์ปกติ ไม่ให้ความรักไม่ตอบสนองความต้องการด้านจิตใจของเด็ก หรือไม่ปกป้องคุ้มครองให้เด็กปลอดภัย รวมถึงสนับสนุนให้เด็กเป็นโสเภณี เป็นต้น Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucketเดิมเชื่อว่าความสงบสุขเริ่มที่บ้านและบ้านจะปราศจากความรุนแรง แต่สังคมปัจจุบันเด็กกลายเป็นเหยื่อความรุนแรงค่อนข้างมาก พบว่า 1 ใน 3 ของเหยื่อความรุนแรงในสังคมเป็นเด็ก ในจำนวนนั้นร้อยละ 42 เกิดความขัดแย้งในครอบครัว ในสหรัฐอเมริกาอัตราการฆ่าผู้อื่นตายมีมากถึง 10 ต่อ 100,000 สำหรับในประเทศไทยจากสถิตติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่าอัตราการทำร้ายผู้อื่น(ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและการทำร้ายผู้อื่น) เพิ่มขึ้นจาก 19,787 รายในปี 2539 เป็น 21,569 รายในปี 2541 และจากข้อมูลจากศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กพบว่าในปี 2541(ม.ค.-พ.ย.) ได้รับแจ้งเรื่องเด็กถูกละเมิดสิทธิ 164 ราย ให้ความช่วยเหลือ 153 ราย เป็นการล่วงเกินทางเพศ 82 ราย ทำร้ายและทารุณ 28 ราย โสเภณีเด็ก 10 ราย และแรงงานเด็ก 2 ราย แต่ข้อมูลจาก สยช. พบว่า ปี 2539 เด็กถูกทอดทิ้งและกำพร้า 2,382 คน เด็กถูกข่มขืนและละเมิดสิทธิทางเพศ 169 คน และจากข้อมูลกรมประชาสงเคราะห์ ปี 2539 พบว่า เด็กถูกทอดทิ้ง 71 ราย โสเภณีเด็ก 81,300 คน เด็กเร่ร่อน 14,254 คน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นรายงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่ตัวเลขจะน้อยกว่าจำนวนที่แท้จริง 

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucketปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว ได้แก่


ปัจจัยตัวเด็ก เช่น เด็กพัฒนาการล่าช้า พื้นอารมณ์เป็นเด็กเลี้ยงยาก เด็กพิการ
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม เช่น คู่สมรสไม่สนใจลูก มีปัญหาการเงิน พ่อแม่มีปัญหาสุขภาพ หรือการใช้สารเสพติด เป็นต้น 

Comment

Comment:

Tweet

เนื้อหาดีนะคะ แต่ควรใช้สีดำมากกว่าชมพูนะคะbig smile

#39 By #2 (124.121.134.82|124.121.134.82) on 2014-02-13 21:14

ใครหน้ารักบ้างจะquestion big smile#38 By nan (223.207.153.218) on 2011-01-07 18:08

comment6, bactrim and staph, female leave reply viagra, reductil asutralia, medtronic baclofen pump, paroxetine hcl 20mg, female strong viagra, benicar generic, cost of benicar hct, purchase allopurinol online, elimite doctor, glucophage.com, order stromectol, baclofen, cotrim ds, order female viagra, propranolol, klonopin xr, adverse reaction bactrim, benicar cost, propranolol online, paroxetine, propranolol for anxiety, elimite, lorazepam, clomid late ovulation, baclofen use, paxil and high blood sugar, propranolol, alprazolam, zolpidem lover, buy reductil, paxil,

#37 By elimite (207.114.84.199) on 2010-10-19 23:23

comment6, viagra and levitra, Cialis, Online Dating, newport cigarettes, Viagra, Cigarettes, buy acomplia, buy cialis, Adult Dating, cheap cialis generic, money order viagra, rimonabant fat loss, dating sex, Levitra, Phentermine,

#36 By free adult dating local (216.225.158.65) on 2010-10-19 14:32

comment4, free online dating service, online viagra, order acomplia, Adult Dating, Cialis,

#35 By cialis (212.121.219.1) on 2010-10-19 12:59

comment4, free online dating service, online viagra, order acomplia, Adult Dating, Cialis,

#34 By cialis (198.145.40.124) on 2010-10-19 12:59

comment5, Viagra, free adult dating, pharmacy cialis buy, Discount Cigarettes, Viagra, Cigarettes, acomplia news, adipex, viagra, Rimonabant, Sex Dating, russian dating services, levitra and grapefruit juice,

#33 By buy viagra (80.50.137.118) on 2010-10-19 08:22

comment6, viagra, free adults dating, cialis, free blackberry online dating, newport cigarettes, genericviagra, acomplia report, adult dating website reviews, online dating sites, Adipex, cialis, sildenafil, buy rimonabant, louisville sex dating, Dating Services, phentermine without a prescription, Levitra, gay dating serivice,

#32 By Online Dating (189.50.1.195) on 2010-10-19 03:55

comment1, cheapest viagra price, adult dating services, online dating services, cigarettes, cheap cigarettes, cialis com, Acomplia, black single dating sites, drug test results to adipex, cialis online, totaly free sex dating, dating services michigan, phentermine, gay chatting dating,

#31 By viagra professional 100 mg (94.23.27.55) on 2010-10-19 02:24

comment3, camel cigarettes, order rx viagra, ampicillin pentrexyl, viagra, lasix for dogs, acai berry, propecia the truth,

#30 By full figure dating sites (200.61.187.203) on 2010-10-18 20:37

comment3, camel cigarettes, order rx viagra, ampicillin pentrexyl, viagra, lasix for dogs, acai berry, propecia the truth,

#29 By full figure dating sites (211.219.125.98) on 2010-10-18 20:37

comment5, hiphop, US Cyclists, cialis.com, levitra viagra vs,

#28 By musicmix (85.12.80.129) on 2010-10-18 20:26

comment2, tucson diabetic acomplia, viagra cialis online,

#27 By viagra (216.225.158.65) on 2010-10-13 09:54

pB8QRz <a href="http://kxsunsyatckp.com/">kxsunsyatckp</a>, [url=http://hibetghyvfxk.com/]hibetghyvfxk[/url], [link=http://tvpcmbqejpgr.com/]tvpcmbqejpgr[/link], http://jnyqrznxajcn.com/

#26 By flgbuqcqf (12.190.241.149) on 2010-10-11 17:18

comment3, reliable acomplia websites, buy viagra luxembourg,

#25 By acomplia (217.20.138.141) on 2010-10-11 01:34

AoHo3M <a href="http://yflrxpksqvgd.com/">yflrxpksqvgd</a>, [url=http://jvmznrjmudle.com/]jvmznrjmudle[/url], [link=http://opllfltlvwlu.com/]opllfltlvwlu[/link], http://gojsiifmtsml.com/

#24 By stjwovcquho (200.101.66.123) on 2010-10-11 00:11

comment1, adipex, Lasix, antabuse tablet, cheap lexapro, doxycycline online, Cialis, prednisone side effects, Reductil, meridia health, retin a acne treatment, does levaquin cause, Viagra,

#23 By valium (195.94.11.46) on 2010-10-10 13:18

comment6, lasix sr tablet, antabuse, klonopin mg dose, buy doxycycline, zolpidem tartrate, info prednisone, lipitor and breast cancer, valtrex, meridia, clomid for men,

#22 By generic pharmacy cialis (195.94.11.46) on 2010-10-10 00:18

comment4, Accutane, alprazolam overdose, Valium, phentermine to buy, Levaquin,

#21 By lipitor and low potassium (211.219.125.98) on 2010-10-09 21:48

comment3, viagra online pharmacy, alprazolam g 3719, zolpidem, viagra cheep online, Prednisone, Reductil, phentermine, clomid,

#20 By meridia and gastric bypass (220.128.114.145) on 2010-10-09 19:18

comment3, alcoholic treatment antabuse, nexium coupons, klonopin street pricing, zolpidem, Doxycycline, online prescriptions xanax valium, cialis western open ticket, viagra wholesale, propecia 5 mg, Valtrex, riobant, cialis no prescription, phentermine without prescription, retin a without prescription, Levaquin, remonabent, clomid 50 mg,

#19 By generic nexium (216.225.158.65) on 2010-10-08 23:25

comment3, alcoholic treatment antabuse, nexium coupons, klonopin street pricing, zolpidem, Doxycycline, online prescriptions xanax valium, cialis western open ticket, viagra wholesale, propecia 5 mg, Valtrex, riobant, cialis no prescription, phentermine without prescription, retin a without prescription, Levaquin, remonabent, clomid 50 mg,

#18 By generic nexium (220.128.114.145) on 2010-10-08 23:25

comment4, Acomplia, Viagra,

#17 By viagra brand buy (188.165.220.131) on 2010-10-08 04:58

comment4, wholesale adipex, Lasix, lexapro, alprazolam no perscription, valium, Doxycycline, alcohol prednisone, discount propecia, low cost meridia, Phentermine, type of retin a, levaquin dosage,

#16 By Levaquin (216.225.158.65) on 2010-10-07 21:14

comment6, order acomplia online, Viagra,

#15 By riomont (121.129.1.221) on 2010-10-07 18:44

comment5, acomplia, viagra online order,

#14 By online viagra (203.162.131.204) on 2010-10-07 09:59

comment1, acomplia prescription, viagra best buy,

#13 By 2003 cyalis levitra market sales viagra (210.105.3.131) on 2010-10-07 05:31

comment2, free dating, herbal acne remedies, cialis, acomplia in usa, amoxil ampicillin antibiotic, ergomar, il xanax, cheap cigs, rimonabant 90 pills,

#12 By buy cialis online (173.13.189.204) on 2010-10-05 19:35

comment3, online casinos no deposit bonus, diet pill acomplia in belgie, adipex, cialis fed ex, online casino worldwide, cialis cialis cialis genuinerx.net viagra, what is prednisone, 3 card casino online poker, play online casino no money, online casinos that accept epassporte, rival online casinos, sale viagra,

#11 By no download online casinos (205.219.204.78) on 2010-10-01 15:45

comment3, new no deposit online casinos, acomplia, order adipex online no doctor, order cialis, online casino, vegas casino online, prednisone.com, online casino mini roulette, casino online companies, online casino, accutane, online casino,

#10 By online casino worldwide (121.80.188.133) on 2010-10-01 15:26

comment3, new no deposit online casinos, acomplia, order adipex online no doctor, order cialis, online casino, vegas casino online, prednisone.com, online casino mini roulette, casino online companies, online casino, accutane, online casino,

#9 By online casino worldwide (110.139.165.176) on 2010-10-01 15:23

comment3, cigarettes tax free, hcl propranolol, cheapest online viagra, cialis.com, 2b lasix zaroxolyn, gay dating services, remonabent, discount parliament cigarette, viagra köp, rimonabant, clomid 100mg,

#8 By parliament lights cigarettes (208.80.238.163) on 2010-10-01 12:16

comment3, cigarettes tax free, hcl propranolol, cheapest online viagra, cialis.com, 2b lasix zaroxolyn, gay dating services, remonabent, discount parliament cigarette, viagra köp, rimonabant, clomid 100mg,

#7 By parliament lights cigarettes (94.78.254.189) on 2010-10-01 12:13

comment3, propecia, cialis, viagra kvinnor,, propranolol 20mg, buy cialis, canine herbal remedies, does gout lasix remove, buy nolvadex, sex dating review, rothmans cigarettes, viagra, propecia, serophene,

#6 By texas auto insurance (94.244.159.205) on 2010-10-01 11:33

QMCmFc <a href="http://zeovkvadpsho.com/">zeovkvadpsho</a>, [url=http://xywbpssyjvfz.com/]xywbpssyjvfz[/url], [link=http://cakauwraalrv.com/]cakauwraalrv[/link], http://zdoujfsqzmxo.com/

#5 By oongavm (207.96.159.7) on 2010-09-29 15:54

ดิฉันก็ถูกกระทำมาแบบนี้ ทุกวันนี้จิตใจมันย่ำแย่มาก ไม่มีทางออก

#4 By ลูกแก้ว (111.84.48.46) on 2010-08-31 19:50

สาระดีๆแบบนี้ทำอีกสิค่ะ
น่ารักดีอ่านง่าย

#3 By เด็กดีmilky_41@hotmail.com (110.164.139.95) on 2010-03-04 18:37

ขอบคุณนะคะ มีประโยชน์มาก

#2 By รุ่งทิพย์ (115.67.51.64) on 2010-01-02 23:25

จัดทำรายงานได้น่าสนในมาก ควรทำต่ออีก มีกรณีศึกษาเพื่มเติม หรือว่าเรียนจบไปแล้วน่าจะมีรุ่นน้องต่อไปทำรายงานแบบต่อเนื่อง เพราะเรื่องนี้น่าจะมีหลายตอน..เรื่องยาว ฝากคุณครูให้เป็นการบ้านรุ่นต่อไปด้วย
ดีใจที่ได้อ่าน
แม้เพียงผ่านมาพบ>>>ส่งข่าวไปบ้างถ้ายังมีตอนต่อไป

#1 By สุพจน์ (202.41.167.246) on 2008-05-20 16:23