Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

การใช้ความรุนแรงต่อคู่สมรส

จำแนกระดับพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงในสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสได้ดังนี้
 
ความก้าวร้าวทางวาจา / ดูถูก เหยียดหยาม, ตะโกนใส่, ตั้งฉายา
อันเนื่องมาจากเหตุที่ต้องการควบคุม, แสดงพลังความเป็นชาย, อิจฉาริษยา, คู่สมรสไม่ปรองดองกัน
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucketความก้าวร้าวต่อร่างกาย / ผลัก ตบตี กระแทก, ยอมรับและนำเอาการควบคุมโดยวิธีการที่รุนแรงมาใช้, เลียนแบบการแสดงความก้าวร้าวรุนแรงต่อร่างกาย, ถูกกระทำทารุณกรรมตั้งแต่เด็ก, มีบุคลิกภาพที่นิยมความก้าวร้าว, ติดสุรา


ความก้าวร้าวขั้นรุนแรง / ทุบตี, เตะต่อย, ทุบตีด้วยวัตถุหรืออาวุธ, มีบุคลิกภาพแปรปรวน เก็บอารมณ์ไม่อยู่, มีความยกย่องนับถือตนเองต่ำ

ฆาตกรรม /

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucketลักษณะการกระทำรุนแรงในครอบครัว

การฆาตกรรมระหว่างสมาชิกในครอบครัว ถือเป็นความรุนแรงในครอบครัวที่ร้ายแรงที่สุด

การตบตี มัดผูก กักขัง บีบคอ ดึงผม กระชากผม จับผมหรือแขนขาลาก ใช้อาวุธทำร้ายร่างกาย และใช้กำลังทำร้ายหรือทำให้เสียหายซึ่งสัตว์เลี้ยงหรือทรัพย์สินของอีกฝ่าย ถือเป็นการกระทำรุนแรงทางร่างกาย (Physical Abuse) ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นมักจะเกิดซ้ำและมีแนวโน้ม ขยายความรุนแรงและความถี่ของการกระทำเพิ่มขึ้น

การกระทำความรุนแรงทางเพศ (Sexual Abuse) ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายร่วมด้วยหรือบังคับให้มีกิจกรรมทางเพศโดยอีกฝ่ายไม่สมัครใจ

การข่มขู่, ขู่เข็ญจะทำอันตราย, ถูกปล่อยให้อยู่โดดเดี่ยว, แสดงอาการหึงหวงจนเกินเหตุ, จำกัดไม่ให้สิ่งจำเป็นแก่ความเป็นอยู่ , เรียกขานด้วยคำไม่เหมาะสม, ปฏิเสธไม่ให้ความช่วยเหลือเมื่ออีกฝ่ายเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ,การก่อให้เกิดความกลัว หรือ รู้สึกว่าตนไร้ค่า ถือเป็นการกระทำความรุนแรงต่ออารมณ์หรือจิตใจ (emotional or psychological abuse) นอกจากนี้ การกระทำทารุณด้านจิตใจมีส่วนสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตาย และพยายามฆ่าตัวตายPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket

ความรุนแรงจากจารีตประเพณีปฏิบัติ (traditional and cultural practice) ตามความเชื่อของลัทธิศาสนาหรือชนเผ่าต่างๆ เช่น ความเชื่อการขลิบอวัยวะเพศของหญิงและความเชื่อการฆ่าเพื่อเกียรติภูมิแห่งวงค์ตระกูล ในกรณีผู้หญิงประพฤติผิดประเวณี มีความสัมพันธ์กับชายก่อนแต่งงานไม่ว่าจะถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์หรือไม่หรือถูกข่มขืน หรือ ตกหลุมรักกับชายที่ใหญ่ในครอบครัวไม่เห็นด้วย

การเลือกทำแท้งเด็กทารกที่เป็นเพศหญิงหรือการฆ่าทารกเพศหญิง ในสังคมที่มีประเพณีและค่านิยมเลือกเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง ในสังคมที่มีประเพณีการเลือกปฏิบัติต่อลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงไม่เท่าเทียมกัน

การบังคับค้าประเวณี การบังคับผู้หญิงหรือเด็กหญิงให้ค้าประเวณีหรือเพื่อธุรกิจทางเพศโดยคู่ครองหรือบิดามารดา ถือเป็นความรุนแรงต่อผู้หญิง Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
 

Comment

Comment:

Tweet

#1 By (118.175.241.104) on 2008-06-26 12:02