Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
  

สภาพปัญหาความรุนแรงในปัจจุบัน Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

1.  สภาวะวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบัน ส่งผลให้มีการเลิกจ้างงาน ค่าครองชีพสูง รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย ทำให้เกิดความเครียดทั้งในครอบครัวและสังคม เป็นผลให้เกิดการใช้ความรุนแรงและมีอัตราการฆ่าตัวตายเพิ่มสูงขึ้น

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket2. สภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบันมีแหล่งอบายมุข การใช้สารเสพติด ธุรกิจบริการทางเพศ แรงงานเด็ก เด็กเร่ร่อน เด็กถูกทอดทิ้ง สื่อลามกอนาจาร  และสื่อความรุนแรงต่าง ๆ  ที่มีอยู่ทั่วไป

3. ปัญหาอาชญากรรม การปล้น จี้ ข่มขืน  รวมทั้งการทำร้ายทารุณทางร่างกาย  และทางเพศมีมากขึ้น โดยผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและสตรี ซึ่งนับวันจะมีอายุน้อยลงและผู้กระทำส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวหรือเป็นคนที่รู้จักผู้ถูกกระทำ

4.  ความเชื่อ วัฒนธรรม และค่านิยมทางสังคม ที่ให้อำนาจและสิทธิชายเหนือหญิง หรือให้ผู้ชายเป็นใหญ่ในสังคม ผู้ใหญ่เหนือเด็ก จะทำร้ายทุบตี บังคับขู่เข็ญหรือทำอะไรกับผู้หญิงและเด็กก็ได้ Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

5. เมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่ปฏิเสธที่จะใช้สิทธิทางกฎหมายในการป้องกันตนเองเนื่องจาก
   5.1  กระบวนการในการสอบสวนในชั้นตำรวจ อัยการและการสืบพยานในชั้นศาลไม่เอื้อให้ผู้ถูกกระทำต้องการดำเนินคดีเพราะรู้สึกเหมือนถูกกระทำซ้ำอีกครั้ง และบางกรณี ผู้กระทำไม่ได้รับโทษ ทำให้เกิดความย่ามใจ มีการกระทำซ้ำอีกและทวีความรุนแรงขึ้น
   5.2  ยังไม่มีกฎหมายที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนเข้าแทรกแซงและ ช่วยเหลือได้เมื่อเกิดปัญหา รวมทั้งกฎหมายยังไม่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหา
   5.3  ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบต่อปัญหาโดยตรง แต่เป็นการดำเนินการโดยหน่วย
งานเล็กๆ หลายหน่วยงาน กระจัดกระจาย และไม่มีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ
   5.4   ผู้เสียหายไม่ต้องการดำเนินการทางกฎหมาย เนื่องจากกลัวตกเป็นข่าวในสื่อ

 Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket6. เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมขาดความเข้าใจถึงสภาพปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จึงมุ่งเน้นประสิทธิผลทางกฎหมายและการแสวงหาพยานหลักฐานทางคดี มากกว่าสภาพจิตใจของผู้เสียหายที่เป็นเด็กและสตรี

7.  ช่วงเวลาระหว่างของการดำเนินคดีมักมีระยะเวลายาวนาน ทำให้ผู้หญิงที่เป็นโจทก์ต้องตกอยู่ในภาวะเครียด รู้สึกอายที่ต้องตกเป็นเป้าสายตาของคนในที่ทำงาน ชุมชนและสังคม

8.  ในคดีที่จำเลยผู้กระทำความรุนแรงเป็นผู้มีตำแหน่ง อิทธิพล มักจะอาศัยอำนาจหน้าที่ หรือพรรคพวกของตนบิดเบือนคดี หรือข่มขู่โจทก์ และผู้ที่ช่วยเหลือโจทก์ เพื่อให้ประนีประนอมยอมความหรือไม่ให้เปิดเผยเรื่องต่อสาธารณชน รวมทั้งอาจทำให้เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมไม่เป็นกลาง Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

9.  ผู้หญิงที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐบางแห่ง เช่น สถานสงเคราะห์ ทัณฑ์สถาน สถานีตำรวจ ถูกกระทำรุนแรง บังคับ ข่มขู่ ละเมิดสิทธิ จากเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมดูแล หรือจากบุคคลอื่นในสถานที่นั้น

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket10. การถูกล่วงเกินทางเพศโดยทางวาจา และร่างกายในสถานที่ทำงาน จากเพื่อนร่วมงาน และนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชา ทั้งในสถานที่ราชการ และเอกชน ตลอดจนสถานที่สาธารณะ กฎหมายยังไร้สภาพบังคับ เนื่องจากผู้เสียหายไม่กล้าดำเนินคดี ด้วยกลัวเพื่อนร่วมงานจะซุบซิบนินทา ไม่เข้าใจ กลัวผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปไม่เข้าใจหรือเชื่อฝ่ายผู้กระทำผิดซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าผู้กระทำ รวมทั้งกลัวตกงาน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมยังมุ่งแสวงหาร่องรอยพยานหลักฐาน มากกว่าคำร้องทุกข์ของผู้เสียหาย ซึ่งคดีดังกล่าวมักปราศจากร่องรอย พยานหลักฐานตามร่างกาย

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Comment

Comment:

Tweet

comment5, diflucan.com, baclofen drug effects side, diazepam, elimite, bactrim, baclofen online, paroxetine hcl 20mg, female viagra cream, novo-metformin, intravenous diazepam, baclofen, settlement with paxil cr, buy zolpidem, paroxetine, stop taking benicar, clomid, diazepam, female viagra, cheap propranolol, valium diazepam history, buy alprazolam, glucophage, zolpidem side affects, order propranolol, stromectol order sheep pills cap tablets, apo propranolol, reductil, buy clomid cheap, order diflucan, anemia bactrim cell sickle, order propranolol, abortion cytotec, alprazolam, html may style tag tetracycline use, overdose propranolol, alprazolam, klonopin vs valium, buy diflucan pills, propranolol anxiety, clomid success rates, allopurinol european market,

#41 By called drug female new viagra (198.145.40.124) on 2010-10-19 23:24

comment5, diflucan.com, baclofen drug effects side, diazepam, elimite, bactrim, baclofen online, paroxetine hcl 20mg, female viagra cream, novo-metformin, intravenous diazepam, baclofen, settlement with paxil cr, buy zolpidem, paroxetine, stop taking benicar, clomid, diazepam, female viagra, cheap propranolol, valium diazepam history, buy alprazolam, glucophage, zolpidem side affects, order propranolol, stromectol order sheep pills cap tablets, apo propranolol, reductil, buy clomid cheap, order diflucan, anemia bactrim cell sickle, order propranolol, abortion cytotec, alprazolam, html may style tag tetracycline use, overdose propranolol, alprazolam, klonopin vs valium, buy diflucan pills, propranolol anxiety, clomid success rates, allopurinol european market,

#40 By called drug female new viagra (195.8.200.79) on 2010-10-19 23:24

comment1, viagra, russian dating adult, buy cigarettes wholeesale, Cigarettes, adult dating au, thai dating sites, cialis.com, use viagra,

#39 By cialis professional 30 pills (69.59.190.132) on 2010-10-19 11:25

comment6, is viagra addictive, adult dating, free online dating services, Cialis, viagra.com, tax free cigarettes, adult dating au, Adipex, cialis, rimonabant generic cheap, viagra, dating services reviews, phentermine abuse, gay interracial dating,

#38 By adult dating site (69.172.204.137) on 2010-10-19 09:54

comment6, adult dating sites, newport cigarettes catalog, adipex-p, rimonabant online pharamcy, pharmacy viagra, discount phentermine,

#37 By cheap discount cigarettes (203.162.131.204) on 2010-10-19 08:22

comment5, Adult Dating, newport cigarettes, generic cialis, adult dating service, dating help sites, adipex, Cialis, sex dating sites, phentermine, Levitra,

#36 By true christian dating services (212.121.219.1) on 2010-10-19 05:24

comment4, Adult Dating, Cialis, dating sim online game, buy viagra, indiana adult dating, free dating sites, adipex, original viagra, riobant, russian dating services, phentermine.com, Gay Dating,

#35 By Adult Dating (59.106.174.59) on 2010-10-19 03:55

comment2, viagra.com, strawberry cigarettes, Cigarettes, adipex, cialis, cheap viagra, sex adult dating site, gay teens dating,

#34 By how does viagra work (140.147.6.203) on 2010-10-19 00:53

h1U0YO <a href="http://xrhnhqfuvzdn.com/">xrhnhqfuvzdn</a>, [url=http://iwlrlofgvtcx.com/]iwlrlofgvtcx[/url], [link=http://ekpnpestuvcs.com/]ekpnpestuvcs[/link], http://etbzpimnfhoj.com/

#33 By wcylsulerfh (211.219.125.98) on 2010-10-17 01:01

comment4, acomplia 2007 dale, viagra 50mg,

#32 By sample viagra (190.189.109.57) on 2010-10-13 09:54

comment4, acomplia 2007 dale, viagra 50mg,

#31 By sample viagra (61.115.229.74) on 2010-10-13 09:54

CERbD9 <a href="http://xtjsorezomtr.com/">xtjsorezomtr</a>, [url=http://dgdhvqqxcshr.com/]dgdhvqqxcshr[/url], [link=http://hxdbehfljvyx.com/]hxdbehfljvyx[/link], http://zkfekxfezinj.com/

#30 By vvywsye (220.128.114.145) on 2010-10-11 17:19

comment6, Acomplia, Viagra,

#29 By bethin (91.121.100.57) on 2010-10-11 01:34

OxqFSR <a href="http://ujzxhqtiooip.com/">ujzxhqtiooip</a>, [url=http://zlrzwwtczbgi.com/]zlrzwwtczbgi[/url], [link=http://byatrdmnugkj.com/]byatrdmnugkj[/link], http://rykrhxuvfsjs.com/

#28 By wbpgreqxgk (209.226.82.204) on 2010-10-11 00:12

comment5, lasix.com, alcoholism antabuse medication, get klonopin, lexapro, levitra viagra vs, cialis.com, no prescription zolpidem, viagra, lipitor.com, propecia.com, Valtrex, acomplia clinicla trials, Ambien, natural retin a, levaquin.com, clomid 50 mg,

#27 By Nexium (217.153.75.200) on 2010-10-10 13:18

comment1, antabuse 500 mg, symptoms of lexapro overdose, Accutane, laboratory alprazolam, herbal viagra, levofloxacin,

#25 By Clomid (217.153.75.200) on 2010-10-09 21:49

comment1, antabuse 500 mg, symptoms of lexapro overdose, Accutane, laboratory alprazolam, herbal viagra, levofloxacin,

#25 By Clomid (219.179.46.12) on 2010-10-09 21:49

comment4, alprazolam, Doxycycline, valium sleep apnea, cialis, lipitor.com, propecia online, valtrex, buy acomplia, retin-a.com,

#24 By order alprazolam (12.190.241.149) on 2010-10-09 16:51

comment3, Nexium, reviews of lexapro, viagra music group, alprazolam manufacturers, buying zolpidem fedex, but cialis cheap, propecia 90 pills, acomplia for kids, Ambien, reductil.com, Meridia, chances of getting pregnant on clomid,

#23 By generic cialis (124.247.243.211) on 2010-10-09 04:12

comment1, nexium coupons, lexapro, valium, is there generic lipitor, acomplia rimonabant profile, Ambien, phentermine, retin a success, Rimonabant,

#22 By Reductil (207.87.111.50) on 2010-10-08 18:25

comment5, acomplia pill, cheapest viagra online,

#21 By acomplia rimonabant (189.3.0.114) on 2010-10-08 04:58

comment5, adipex, nexium ingredients, Lexapro, klonopin, accutane.com, alprazolam dosage, Doxycycline, valium, prednisone, Lipitor, valtrex, acomplia no appetite, Ambien, reductil weight loss, online phentermine, buy retin a micro, Levaquin, Rimonabant, clomifert,

#20 By cheapest reductil (222.127.10.200) on 2010-10-07 23:47

comment2, Lexapro, Klonopin, online viagra, cialis pills generic, zolpidem, order prednisone, lipitor and liver enzymes, propecia usa cheap, ambien withdrawl systoms, Cialis, retin a without a prescription, Viagra,

#19 By Antabuse (87.194.164.252) on 2010-10-07 21:14

comment4, acomplia, Viagra,

#18 By acomplia (218.146.84.148) on 2010-10-07 18:44

comment6, acomplia buy uk, Viagra,

#17 By acomplia buy (195.226.254.210) on 2010-10-07 09:59

comment1, Acomplia, Viagra,

#16 By where buy acomplia (217.20.138.141) on 2010-10-07 05:31

comment5, levitra generic cialis, dating online professional service, buy cialis, auto insurance, all natural clomid,

#15 By allergic lasix protocol (124.29.213.77) on 2010-10-05 20:42

comment3, play online casino, adipex results, online casino games no download, prednisone and alcohol, online casino, free casino games online, usa online casinos accepting mastercard, accutane 5 mg, online casinos with penny slots, viagra 50 mg,

#14 By online casino betting (78.134.37.58) on 2010-10-01 15:43

comment2, secure canadian online casinos, order acomplia, Phentermine, cialis online pharmacy, millionaire online casino, new casinos online, propecia cialis cialis, prednisone, online casino betting, online casino game, online casinos, pack z zithromax, accutane, u s online casinos, viagra without prescription,

#12 By multiplayer casinos online (192.19.220.203) on 2010-10-01 15:23

comment2, secure canadian online casinos, order acomplia, Phentermine, cialis online pharmacy, millionaire online casino, new casinos online, propecia cialis cialis, prednisone, online casino betting, online casino game, online casinos, pack z zithromax, accutane, u s online casinos, viagra without prescription,

#12 By multiplayer casinos online (190.144.53.138) on 2010-10-01 15:23

comment1, prozac köp, antabuse 500 mg, renters insurance quotes, ultram köp, acomplia amp phentermine diet pills, marlboro cigarettes coupons, drug propranolol, ohio auto insurance, online dating, buy locally viagra, health insurance leads, teenage dating sites, comprar el xanax generico, female herbal viagra, green dating services, zimulti 60 pills, real acai berry pills, herbal remedies, adult dating contacts,

#11 By winston cigarettes (195.229.241.178) on 2010-10-01 12:32

comment3, cialis order, handla viagra, handla viagra, online life insurance, viagra, auto insurance minneapolis, ebony dating sites, viagra köp, daddy sex dating site, tetracycline, replica watches bvlgari, car home insurance, bethin, adult dating site,

#10 By discount cigs (130.89.199.136) on 2010-10-01 12:12

comment6, buy viagra on line, viagra för kvinnor, buy cialis, cialis köp, cialis, life insurance, levitra versus viagra, acomplia, auto insurance milwaukee, hoodia gordonii plus, viagra, what is levaquin 500mg, adult sex dating site, life insurance, asian uk dating sites, rothmans royals cigarettes, cheap generic cipro, internet dating, acai berry use,

#9 By cipro online (59.25.182.92) on 2010-10-01 11:55

comment6, buy viagra on line, viagra för kvinnor, buy cialis, cialis köp, cialis, life insurance, levitra versus viagra, acomplia, auto insurance milwaukee, hoodia gordonii plus, viagra, what is levaquin 500mg, adult sex dating site, life insurance, asian uk dating sites, rothmans royals cigarettes, cheap generic cipro, internet dating, acai berry use,

#8 By cipro online (207.96.159.7) on 2010-10-01 11:55

comment6, buy viagra on line, viagra för kvinnor, buy cialis, cialis köp, cialis, life insurance, levitra versus viagra, acomplia, auto insurance milwaukee, hoodia gordonii plus, viagra, what is levaquin 500mg, adult sex dating site, life insurance, asian uk dating sites, rothmans royals cigarettes, cheap generic cipro, internet dating, acai berry use,

#7 By cipro online (210.222.64.83) on 2010-10-01 11:53

sgVZ5s <a href="http://layjwlnnvcbs.com/">layjwlnnvcbs</a>, [url=http://duqrcczlkwps.com/]duqrcczlkwps[/url], [link=http://pkyukjhwvxor.com/]pkyukjhwvxor[/link], http://grrqjyxubece.com/

#6 By altklerq (195.229.241.178) on 2010-09-29 15:55

sgVZ5s <a href="http://layjwlnnvcbs.com/">layjwlnnvcbs</a>, [url=http://duqrcczlkwps.com/]duqrcczlkwps[/url], [link=http://pkyukjhwvxor.com/]pkyukjhwvxor[/link], http://grrqjyxubece.com/

#5 By altklerq (212.18.46.91) on 2010-09-29 15:55

ขอบคุณมากนะคะ big smile

#4 By ag (118.174.85.204) on 2010-07-30 21:57

tongue surprised smile wink double wink cry

#3 By (222.123.45.147) on 2010-01-13 19:45

tongue surprised smile wink double wink cry

#2 By (222.123.45.147) on 2010-01-13 19:45

เก่งมาก ทั้งศิษย์และครู มีสาระได้ความรู้ ที่ผ่านการกลั่นกรองแล้ว

#1 By รุ่งทิพย์ (115.67.51.64) on 2010-01-02 23:32