Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket    ความรุนแรงในโรงเรียน และสถาบันการศึกษา Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

1. ครูอาจารย์ยังไม่มีความรู้และความเข้าใจเรื่อง สิทธิเด็ก และสิทธิมนุษยชน ทำให้มี  การลงโทษที่ไม่เหมาะสม บางครั้งใช้ความรุนแรงกับเด็กโดยไม่สืบหาสาเหตุที่แท้จริงของเด็ก

2. ยังมีครูอาจารย์ที่กระทำล่วงเกินทางเพศและทำร้ายทารุณทางจิตใจกับเด็กเป็นจำนวนมาก

3. ค่านิยมของเด็กเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาของตนเอง รวมทั้งประเพณีการต้อนรับน้อง  เป็น สาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดความรุนแรง

4. ปัญหาความเครียดความกดดันต่างๆ ที่ทั้งครูและพ่อแม่ให้กับเด็ก เช่น การบังคับให้เรียนพิเศษตอนเย็น การไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย เป็นต้น

5. ครูยังขาดทักษะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งครูยังใช้ความรุนแรงต่อกันเองให้เด็กได้เห็น

6. การลงโทษครูที่กระทำรุนแรงต่อเด็ก ยังไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การลงโทษโดยการโยกย้ายครูไปอยู่ที่โรงเรียนอื่น ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม

7. ผู้บริหารโรงเรียนบางแห่งปกป้องครู หรือผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทำผิด  และไม่ต้องการให้ชุมชนหรือสังคมได้รู้ปัญหา เนื่องจากเกรงว่าจะเสียชื่อโรงเรียน

8.โรงเรียนและสถาบันการศึกษาบางแห่งมีการลงโทษนักเรียนด้วยวิธีรุนแรงในรูปแบบต่างๆ

Comment

Comment:

Tweet

#3 By รรรร (125.26.79.98) on 2010-12-13 08:58

CxnalM <a href="http://uyumwhwwxcld.com/">uyumwhwwxcld</a>, [url=http://mslyzygxbusf.com/]mslyzygxbusf[/url], [link=http://yctzgebhocyo.com/]yctzgebhocyo[/link], http://ksrshwyqijsm.com/

#2 By yxinqazoh (60.251.220.103) on 2010-10-18 00:13

#1 By (119.31.121.67) on 2010-09-05 16:36