ผลกระทบของความรุนแรง

posted on 05 Dec 2007 14:46 by health

 

Photobucket - Video and Image Hosting ผลกระทบของความรุนแรง  Photobucket - Video and Image Hosting

 Photobucket - Video and Image Hosting1.  เด็กที่ถูกกระทำทารุณกรรมจะมีปัญหาสุขภาพจิตตามมา ซึ่งอาจทำให้เป็นอุปสรรคในการเจริญเติบโตไม่เหมาะสมกับวัย กลายเป็นผู้พิการ ขาดสารอาหารและกลายเป็นภาระของสังคมต่อไป

Photobucket - Video and Image Hosting2.  ประสบการณ์ของเด็กที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต มีอาการหวาดผวา ไม่ไว้วางใจใคร ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง เสียสุขภาพจิต มีพัฒนาการทางร่างกายช้า และมีปัญหาทางการเรียนตามมา

Photobucket - Video and Image Hosting3.  เด็กที่เคยถูกทำร้ายหรือตกเป็นเหยื่อความรุนแรงจะมีพฤติกรรมก้าวร้าว เป็นอันธพาล หากไม่ได้รับการบำบัดเยียวยาอย่างถูกวิธี เมื่อโตขึ้นจะกลายเป็นอาชญากร หรือเป็นผู้ใช้ความรุนแรงกับผู้อื่นต่อไป

Photobucket - Video and Image Hosting4.  เด็กที่ถูกล่วงเกินทางเพศบางรายอาจมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ และพยายามที่จะทำกับคนอื่นอย่างที่ตนถูกกระทำ

Photobucket - Video and Image Hosting5.  เด็กที่เคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่รุนแรง หรือเคยพบเห็นเหตุการณ์รุนแรง จะเกิดการเรียนรู้ต้นแบบการแก้ไขปัญหาด้วยความรุนแรง และเห็นว่าเป็นเรื่องปกติ

Photobucket - Video and Image Hosting6.  ผู้หญิงที่ถูกกระทำรุนแรงทางด้านร่างกายและทางเพศจนได้รับบาดเจ็บ บางรายพิการหรือถึงแก่ชีวิต และผู้หญิงที่ถูกล่วงเกินทางเพศอาจตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ นำไปสู่ปัญหาการทำแท้ง หรือมีบุตรโดยไม่พร้อมกลายเป็นปัญหาสังคม ติดเอดส์หรือเป็นโรคจากการมีเพศสัมพันธ์

Photobucket - Video and Image Hosting7.  ผู้หญิงที่ถูกกระทำทารุณกรรมจะมีผลกระทบทางด้านจิตใจ คือสูญเสียความมั่นใจ อับอาย กลัวสังคมไม่ยอมรับ มีความกดดัน เครียด หวาดผวา คิดว่าตนเองเป็นฝ่ายผิด ลงโทษตนเองและที่สำคัญคิดว่าตนเองได้สูญเสียคุณค่าความเป็นมนุษย์ บางรายถึงกับมีอาการทางจิต เสียสติถ้าถูกกระทำซ้ำๆ


Photobucket - Video and Image Hosting Photobucket - Video and Image Hosting Photobucket - Video and Image Hosting Photobucket - Video and Image Hosting Photobucket - Video and Image Hosting Photobucket - Video and Image Hosting Photobucket - Video and Image Hosting Photobucket - Video and Image Hosting Photobucket - Video and Image Hosting Photobucket - Video and Image Hosting  

       Photobucket - Video and Image Hosting  ผลกระทบต่อครอบครัวPhotobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting1.  ครอบครัวไม่สามารถทำหน้าที่ครอบครัวได้ เพราะความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวถูกทำลาย ครอบครัวไม่สงบสุข เกิดความห่างเหิน ขาดความรักความเข้าใจในครอบครัว กลายเป็นครอบครัวแตกร้าว

Photobucket - Video and Image Hosting2.  การหย่าร้างมีมากขึ้น ส่งผลกระทบถึงสถานภาพของลูก ไม่มีคนดูแล ขาดความรัก ความอบอุ่น กลายเป็นเด็กเก็บกด มีพฤติกรรมก้าวร้าว และหนีออกไปจากบ้านเข้ากลุ่มเพื่อนติดยาเสพติด


       [Image] ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม [Image]

Photobucket - Video and Image Hosting1.  สังคมไทยกลายเป็นสังคมไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะกับเด็กและสตรี

Photobucket - Video and Image Hosting2.  การทะเลาะเบาะแว้ง การด่าทอทุบตีทำร้ายกันในครอบครัว ส่งผลให้เกิดความรำคาญกับเพื่อนบ้านและชุมชน ทำให้ขาดความสันติสุข

Photobucket - Video and Image Hosting3.  ครอบครัวบางครอบครัวเป็นหน่วยผลิตทางเศรษฐกิจโดยตรง ดังนั้นเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมการเมืองและสิ่งแวดล้อม

Photobucket - Video and Image Hosting4.  ปัญหาสังคมจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสถาบันครอบครัวไม่สามารถรวมตัวเป็นพลังกลุ่ม หรือชุมชนที่จะบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้

Photobucket - Video and Image Hosting 5.   ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพของสตรี พัฒนาความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ และเป็นการทำลายเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเสมอภาคและสันติสุข

 

Photobucket - Video and Image Hosting Photobucket - Video and Image Hosting Photobucket - Video and Image Hosting Photobucket - Video and Image Hosting Photobucket - Video and Image Hosting Photobucket - Video and Image Hosting Photobucket - Video and Image Hosting Photobucket - Video and Image Hosting Photobucket - Video and Image Hosting Photobucket - Video and Image Hosting Photobucket - Video and Image Hosting Photobucket - Video and Image Hosting Photobucket - Video and Image Hosting

Comment

Comment:

Tweet

#19 By (1.47.136.229|1.47.136.229) on 2015-06-07 13:14

big smile big smile open-mounthed smile confused smile wink surprised smile surprised smile question surprised smile

#18 By (118.174.214.172|118.174.214.172) on 2015-01-07 10:59

big smile

#17 By (118.174.214.172|118.174.214.172) on 2015-01-07 10:58

 ทำรายงานได้แล้ว

#16 By กชกร (223.207.99.80) on 2013-08-17 12:09

Thankyou

#15 By Chayatip (171.100.184.114) on 2013-08-07 20:26

ทำไมมีน้อยจังเลยconfused smile sad smile angry smile

#14 By spy (103.7.57.18|113.53.179.163) on 2012-12-05 19:13

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่มีข้อมูลดีๆแบบนี้
ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจความรู้สึกเพศแม่ของตัวเองหรอก

#13 By 1 (180.210.216.74) on 2012-01-03 15:09

ใช้ได้

#12 By คน (180.183.79.205) on 2011-09-30 15:44

ปัญหาความรุนแรง

นี้เป็นเรื่องที่ฉันถูกมองไปยังกระดาษของฉันเสร็จสิ้นภารกิจระยะวิทยาลัย

#11 By paxil lawyer (110.37.48.89) on 2010-10-21 17:33

ขอบคุณที่ให้ข้อมูลbig smile

#10 By ดี (119.31.67.42) on 2010-09-22 16:12

my name is Aomsin

what your name ?

ของมึงมึงละ ???question

#9 By Aomsin Thongsanook (118.174.52.148) on 2010-08-30 09:45

กระเพาะแพะ

อร่อยเป็นพิเศษ

miss miss !!~

#8 By (118.174.52.148) on 2010-08-30 09:43

ดีจังเลยค่ะ
มีครบ
big smile

#7 By ดี (180.180.141.89) on 2010-08-14 21:12

ดีจังconfused smile

#6 By jaja (182.232.52.17) on 2010-07-22 20:05

ความรู้แบบนี้ดี๊ดี

#5 By เด็กดีmilky_41@hotmail.com (110.164.139.95) on 2010-03-04 18:43

ok

#4 By (124.121.221.214) on 2009-12-14 14:24

#3 By zxcvbnm (124.121.221.214) on 2009-12-14 14:23

ขอบคุณที่ให้ข้อมูล

#2 By (125.26.143.128) on 2008-12-23 17:09

#1 By (118.175.171.147) on 2008-08-21 13:50